Algemene Ledenvergadering 22 april

Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur van het CCO nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  op maandag 22 april om 20.00 uur in De Kern.
Vanaf 19.40 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Jaarverslag secretaris 2023.
 3. Financieel jaarverslag 2023 (+toelichting) van de penningmeester.
 4. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Bestuurlijke zaken:
  Voordracht benoeming nieuw bestuurslid Harry Muskee
  Herbenoeming bestuurslid Hans Kersbergen
 1. Rondvraag.
 2. Pauze.
  En na de pauze zal popkoor “Vocalicious”  uit Ommen voor ons optreden!!
 1. Sluiting