Cultuurhistorisch Centrum Ommen

De naam van de instelling is Cultuurhistorisch Centrum Ommen, ook bekend als het CCO. Het is een vereniging van 700 leden, die door de fusie van de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen op 12 mei 2016 haar statuten heeft gewijzigd, alsmede haar naam gewijzigd in CCO. Onder het Cultuurhistorisch Centrum Ommen valt het  Historisch Museum Ommen en de Historisch Kring. (Historisch Archief)

 

Door de nieuwbouw en verbouw van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is in 2021 het museumcomplex vergroot en zijn het Historisch Museum Ommen, de werkgroepen van de Historische Kring (Historisch Archief) en het Toeristisch Informatiepunt (TIP) nu samen onder één dak, op het adres: Den Oordt 7, 7731 CM Ommen.