Ontdekkers & Hervormers

De tijd van de ontdekkers en hervormers wordt ook wel de renaissance genoemd. In deze eeuw tussen 1500 en 1600 vonden veel veranderingen en ontdekkingen plaats. Kenmerkend voor de kunst is dat deze teruggreep naar de klassieke periode van voor de Middeleeuwen, maar dat de wetenschap juist vooruit keek. Ze hadden de wetenschap vroeger altijd gebaseerd op het Christelijke geloof. Nu waren ze van mening geworden dat het geloof niet langer de basis kon zijn voor wetenschap. Er werd ver over de oceanen ‘nieuw land’ ontdekt. Columbus ontdekte Amerika. Niet alleen dankzij al deze ontdekkingen moesten er nieuwe landkaarten worden getekend. Ook landsgrenzen in Europa veranderden. Nederland was in conflict met de Spaanse koning: de Tachtigjarige Oorlog, welke zorgde dat Nederland een onafhankelijk staat werd.