De landbouw en veeteelt in Ommen

In het naast de molen gelegen Tolhuis vindt u veel voorwerpen die vroeger door de boeren uit de omgeving werden gebruikt. Hier vindt u ook de oudsaksische boerenkeuken. Ook zijn hier diverse ambachten uitgebeeld.