Jagers, Verzamelaars & Boeren

De tijd van de jagers en de boeren wordt ook wel de prehistorie genoemd. Uit deze periode hebben we geen schriftelijke bronnen. Alles wat we weten van de prehistorie weten we dankzij archeologische vondsten. De prehistorie wordt ingedeeld in drie verschillende tijdvakken. Dit zijn: de Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd.