Pruiken & Revoluties

De tijd van de pruiken en revoluties volgde op de Gouden Eeuw. Waar we in de 17e eeuw nog heersen over de wereldzeeën en veel geld verdienden met de handel in specerijen, volgden oorlogen met Engeland en Frankrijk waarin we alles verloren. Nederland werd zelfs onderdeel van het Franse Koninkrijk van Lodewijk XIV. In die tijd werd nog geloofd dat de koning zijn macht van God gekregen had en dit zorgde ervoor dat de koning een voorbeeld was voor vele mannen. Ze droegen dezelfde kleren. Ook droegen ze net als de koning een pruik. Ook werd het gezicht wit gepoederd, want rijke mensen mochten niet bruin worden. Na zijn dood werd hij in 1715 opgevolgd door zijn 5-jarige achterkleinzoon Lodewijk XV.

Na de oorlogen met Engeland en Frankrijk herpakte Nederland zich en werd er een nieuwe manier gevonden om geld te verdienen. Vanuit West-Afrika werden manen en vrouwen naar Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika vervoerd. De slavenhandel is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis