Regenten & Vorsten

De tijd van de regenten en de vorsten wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. In deze eeuw tussen 1600 en 1700 was een tijd dat het goed ging met Nederland en rijk was. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht om handel te drijven met Azië. In 1622 kreeg de VOC het monopolie op de handel in specerijen.

Wel was Nederland in de eerste helft van de 17e eeuw was Nederland in oorlog met Spanje, maar in 1648 kwam er vrede en ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ons land was een vrij land. Hier mocht je, in tegenstelling tot in vele andere landen, geloven en zeggen wat je wilde. Daarom lieten heel veel buitenlandse filosofen en geleerden hun boeken in deze republiek drukken en uitgeven. In hun eigen land mocht dat niet.