Televisie & Computers

Van wederopbouw tot nu De tweede helft van de 20e eeuw wordt de tijd van televisie en computer genoemd vanwege de massamedia die in deze periode een vlucht nam. Het begon met een tijd van wederopbouw. Nederland werd op 5 mei 1945 bevrijd van de Duitse bezetters. Na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland in puin. De nieuwe Nederlandse regering had een zware taak om de woningnood op te lossen en mensen aan werk te helpen. Het was ook de periode waarin koloniën zoals Indonesië en Suriname onafhankelijk werden. Er werd een verzorgingsstaat opgebouwd.