Feestelijke opening Historisch Museum Ommen

Vrijdag 11 maart 2022 heeft wethouder Ko Scheele het Historisch Museum Ommen, gevestigd aan Den Oordt 7, officieel geopend.

Vanaf 10.00 uur kwamen de genodigden binnen en om 10.30 uur heette voorzitter Berend Jan Warmelink van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) de gasten en wethouder Ko Scheele van harte welkom. Hierna vertelde de voorzitter in het kort de geschiedenis van het museum en het Tolhuis tot nu toe,  en het ontstaan van het CCO.

Daarna bedankte hij  wethouder Ko Scheele voor wat hij heeft gedaan voor Ommen en in het bijzonder voor de gedane inspanningen voor het realiseren van het nieuwe onderkomen.

De wethouder kreeg enkele cadeaubonnen en een prachtig versierde wilgentak overhandigd,  waarin symbolisch de drie ambtstermijnen zijn verwerkt.

Na een kort woord van de wethouder overhandigde hij het bronzen beeldje van ds. Van Raalte, dat in het gemeentehuis stond en nu in het museum een plekje heeft gekregen.

Hierna verrichtte Ko Scheele buiten de openingshandeling door met een “bal van takken en planten” door een, met papier bespannen, versierde boog te gooien. Dit was tevens zijn laatste officiële handeling in de gemeente Ommen.

Daarna gingen allen naar binnen voor een hapje en een drankje. Er kon er nog even worden nagepraat en er was gelegenheid om in het museum te kijken.

Een woord van dank voor Frits Driessen en zijn vrouw voor het maken  van de versierde boog bij de ingang en de aankleding van de zaal met prachtige bloemstukken.

Al met al een geslaagd en feestelijk gebeuren!