Open Monumenten Klassendag voor scholieren De Schakel

Met de bedoeling de jeugd actief te betrekken bij het monumentale erfgoed werd vrijdag 9 september 2022 – voorafgaand aan de jaarlijkse Open Monumentendag – een zogeheten Klassendag gehouden. In het Historisch Museum en molen Den Oordt werd met een rondleiding en een speurtocht voor scholieren van CBS De Schakel uit Beerzerveld aandacht besteed aan het cultuurhistorisch erfgoed.

De Schakel

De Open Monumenten Klassendag is een landelijk initiatief, waarmee de Stichting Open Monumentendag Ommen scholieren wil laten kennismaken met monumenten en de verhalen die zij vertellen. Elk jaar wordt hiervoor dan ook een school uitgenodigd. Dit keer De Schakel. De kinderen luisterden aandachtig naar museummedewerker Reinder Lanjouw, die ook met ze de molen in ging. Na afloop werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje.

Monument

Op de Open Monumenten Klassendag worden kinderen vertrouwd gemaakt met de term “monument” en de betekenis daarvan. “Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn, dat er verschillende typen monumenten zijn en dat achter elk monumenten een verhaal zit”, legt Gerda Wermink, voorzitter van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen uit. “Door schoolkinderen in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen. Monumenten zitten barstensvol verhalen. Uit de reacties van leerlingen blijkt dat zij die verhalen, in combinatie met een bezoek aan het monument, reusachtig interessant vinden: alsof je de geschiedenis kunt voelen en aanraken! Het is een prachtige manier om jongeren kennis te laten maken met monumenten. Dat is ook precies het doel van de Klassendag”, aldus Gerda Wermink.

Het thema van de monumentendag is “Duurzaamheid”. In dat kader was er voor alle bovenbouwgroepen van het primair onderwijs in de gemeente Ommen het kinderboek “Janouk zoekt een duurzame wereld”.

Scholieren krijgen uitleg op de omloop van molen Den Oordt.

Tekst en foto: Harry Woertink