Veel animo op Open Monumentendag in Ommen

OMMEN – Middeleeuws muziek, historische rijwielen, draaiende molens, opengestelde kerken en musea. Al deze ingrediënten zorgden zaterdag voor een zeer geslaagde Open Monumentendag in Ommen. De deelnemers konden kiezen: een stadswandeling of een fietsroute. Veruit de meesten kozen voor de fietsroute door de omgeving van Ommen, hoewel ook sommigen voor beiden kozen. De weersomstandigheden waren de hele dag ideaal.

Als eerste vertrokken voor de 21 kilometer lange tocht de fietsers van het Historisch Rijwielmuseum Ommen, gevolgd door de andere deelnemers. Het Historisch Museum met molen Den Oordt en het Toeristisch Informatie Punt (TIP maar ook het Tinnen Figurenmuseum in het oude gemeentehuis, hadden over belangstelling niet te klagen. Beiden waren opgenomen in de wandelroute door de kern van Ommen evenals de Gereformeerde kerk, de Hervormde kerk en de Rooms Katholieke kerk. Ook zij konden vele geïnteresseerde bezoekers rondleiden in de als monument bestempelde kerkgebouwen.

Als officiële openingshandeling mocht wethouder Alice van den Nieuwboer samen met Gerda Wermink, als voorzitter van de organiserende Stichting Ommer Monumentendag de speciale Ommer Monumentenvlag hijsen. In haar toespraak prees de wethouder de vele vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten. Ook Gerda Wermink bedankte iedereen die aan de Open Monumentendag Ommen een bijdrage leverde. Alles was deze dag gratis, zelfs was er voor de deelnemers een gratis appel en ijsje.

Omdat het zaterdag ook Overijsselse Molendag was kon ook een kijkje genomen worden in molen De Lelie en de Besthmenermolen.

Wethouder Alice van den Nieuwboer (links) en Gerda Wermink hijsen de Open Monumentenvlag als oficiële openingshandeling