Boerderij- en Veldnamen

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle boerenerven binnen de gemeente Ommen.

Zij heeft in een jarenlang traject de gegevens van (bijna) alle boerderijen in Ommen vastgelegd. Ook werd hierbij aandacht besteed aan de oude veldnamen, die vroeger gebruikt werden om bepaalde stukken land aan te geven.

Om de buurtschappen te bedanken voor hun medewerking, organiseert de werkgroep al jaren iedere winter de zogenaamde “buurtvisites”. Hierbij staan ieder jaar weer 2 of 3 buurtschappen centraal, waarbij een expositie wordt ingericht met foto’s en belangrijke gebruiksvoorwerpen, die iets over deze betreffende buurtschappen zeggen. Ook is er meestal een lezing of een film over de buurtschappen. De inwoners van de buurtschappen worden hiervoor uitgenodigd en gezien de grote opkomst, lijkt dat concept echt aan te slaan. Oude en nieuwe buren ontmoeten elkaar op deze avonden tot ieders tevredenheid.

 

Contact met deze werkgroep kan gelegd worden via : info@museum-ommen.nl