Dialect

Deze werkgroep heeft jarenlang meegewerkt met een project van de IJsselacademie. Hierbij werd een woordenlijst naar zeer diverse groepen gestuurd binnen Overijssel met de vraag hoe deze woorden ter plaatse werden geschreven. Dit heeft een hele reeks van woordenboekjes opgeleverd.

De werkgroep kan u helpen bij het vertalen naar het Ommer dialect, bijvoorbeeld als er voor een jubileum of bruiloft een lied in het dialect moet worden gezongen. Natuurlijk geldt het omgekeerde ook: als u dialectwoorden tegenkomt, die niet zonder meer te begrijpen zijn, kan de dialectgroep helpen om de juiste uitleg te geven.

Voor contact met de werkgroep dialect kunt u zich wenden tot :

Leida Bruins-Lemmers,

Mail: leidabruins123@gmail.com

Tel. 0529-451193.