Zoekplaatje 44 2022

De fotowerkgroep van het Cultuurhistorisch Centrum vraagt uw hulp bij het beantwoorden van vragen over deze foto. 

Deze week is de foto van de bewaarschool, de voorloper van de kleuterschool. Deze was gevestigd op het Kerkplein achter de Hervormde kerk. Bij de werkgroep zijn slechts 2 namen bekend; natuurlijk willen we graag de overige namen ook invullen.
Wie zijn de 2 juffen links en rechts ? Van de kinderen: vlnr nr.1 nr.2 nr.4 t/m nr.10 en nr.12.

Reacties kunnen worden gestuurd naar: info@museum–ommen.nl onder vermelding van zoekplaatje 44 2022, in de bus worden gedeponeerd bij de Molen den Oordt nummer 7 in Ommen of door het invullen van het Contactformulier


Graag wijst het CCO u ook op de mogelijkheid het fotoarchief te bekijken; dit kan via www.cco-collectiebank.nl en via deze website.